Opdrachten

Bestuurskern (BSK) (2024) Programmadirecteur

Programmadirecteur

Info

Functie

Programmadirecteur

Locatie

Den Haag

Uren per week

24 uren per week

Looptijd

31.03.2024 - 30.03.2025

Opdrachtnummer

154495

Sluitingsdatum

date-icon29.02.2024 clock-icon16:00
Reageren op deze opdracht? Dit doe je op Striive.

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtomschrijving
De programmadirecteur is verantwoordelijk voor het bepalen en realiseren van de veranderdoelstellingen van IenW, zoals deze zijn vertaald in de verschillende programma's. Het (onder architectuur) ontwerpen, bouwen en het voorbereiden en ondersteunen van de nieuwe ketenwerkprocessen en de IV-ondersteuning daarvan. De programma's omvatten ook de implementatie en bijbehorende veranderaanpak. Een verandertraject valt of staat met draagvlak en de uitvoering met de betrokken klantorganisaties. De slaagkans voor een goede inbedding van dit onderwerp vraagt om inspireren én disciplineren. Disciplineren door het zorgen van het juist, tijdig en volledig faciliteren van de veranderdoelstellingen. Het meenemen van de betrokken organisatieonderdelen van IenW gedurende het gehele traject is essentieel om de gewenste verandering in de organisatie te bestendigen. Verandermanagement en het creëren van bestuurlijk draagvlak is dus cruciaal en daarmee ook een van de belangrijkste focuspunten in deze functie.

Achtergrond opdracht
Voor beide programma's geldt dat een programmamanager is aangesteld. Naast de meer reguliere business van IenE lopen er twee grote en zware IV-programma's: enerzijds de vernieuwing van SAP en de bijbehorende vereenvoudiging van de generieke processen (VGP) anderzijds Horizon dat gericht is op het verwerven, aanbesteden en implementeren van één informatieplatform (CSP) ter vervanging van het bestaande systeem Content Manager (DMS). Beide programma's betreffen een IenW brede opgave, dus inclusief de baten en lasten diensten/agentschappen van IenW.
Besloten is voorlopig de functie van directeur op ad-interim basis in te vullen als programmadirecteur, met name gericht op beide genoemde IV-programma's. De plaatsvervangend directeur IenE richt zich op de interne business van IenE, waaronder een lopende organisatiewijziging. Samen met de MT-leden geeft de programmadirecteur leiding aan de directie.

Eisen

 • Uitsluitend Nederlandstalige cv’s indienen met een max van 5 pagina’s.
 • HBO-of universitair diploma
 • Aantoonbare ervaring met het daadwerkelijk realiseren van werkende ketenwerkprocessen en informatievoorziening (10 jaar)
 • Ruime kennis van en ervaring met de besturing en managen op strategisch en tactisch niveau binnen de context van een (10 jaar) overheidsorganisatie en daaronder ressorterende uitvoeringsorganisaties
 • Ruime ervaring en kennis van omvangrijke digitaliseringstrajecten en het managen van programma's en deelprogramma's gebruik makend van wereldwijde standaarden
 • Aantoonbare ervaring in bestuurlijke en managementrollen in een context van ketensamenwerking dwz zonder doorzettingsmacht en met gezag
 • Wensen

 • Bekend met ontwikkelingen op het terrein van de digitale overheid (Informatie op Orde in het bijzonder) en in staat de taal van IenW te spreken;
 • In staat hetgeen nodig is op korte termijn te koppelen aan een duurzame lange termijn aanpak;
 • Stevige verbinding maken met opdrachtgever, Vertegenwoordigers van de organisatieonderdelen, stuurgroepleden en staande organisatie;
 • Stevige verbinding maken met de lijnorganisaties van de ketenpartners en de business change managers en product-owners als belangrijke contactpunten tussen programma's en lijn;
 • Stimuleren van een cultuur van samenwerking en respect;
 • Relevante vaardigheden: daadkracht, communicatie- en luistervaardigheden, bestuurlijke sensitiviteit, doorzettingsvermogen, samenwerken, resultaatgerichtheid;
 • Beschikt over een sterke persoonlijkheid, en behoudt daarbij het gevoel voor de relatie;
 • Zoekt de samenwerking en is vasthoudend;
 • Is voor zijn collega's een inspirerend voorbeeld;
 • Ervaring met de aansturing van een groot portfolio met verschillende stakeholders.
 • Competenties

 • Onderkent tijdig bestuurlijke afbreukrisico's; anticipeert door middel van voorstellen en interventies;
 • Is transparant naar de opdrachtgever, de interne stuurgroep en laat zien zich bewust te zijn van de politiek-bestuurlijke gevoeligheid;
 • Gestructureerde en planmatige communicatie naar de ketenpartners en de externe stakeholders;
 • Stuurt daadkrachtig en resultaatsgericht op de voortgang van de output en de kwaliteit ervan, binnen de afgesproken tijd en het toegekende budget;
 • Is alert en benut of creëert kansen;
 • Houdt vast aan afspraken en de gekozen visie en strategie;
 • Weet wat nodig is aan mensen, middelen en processen;
 • Stuurt de verwachtingen van derden over het programma en draagt bij aan een juiste beeldvorming;
 • Legt en onderhoudt contacten met relevante personen en organisaties en herkent tijdig belangentegenstellingen en weet deze te overbruggen;

Aanvullende Informatie
Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever. Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst. Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.

Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

Bestuurskern (BSK) (2024)

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtomschrijving
De programmadirecteur is verantwoordelijk voor het bepalen en realiseren van de veranderdoelstellingen van IenW, zoals deze zijn vertaald in de verschillende programma's. Het (onder architectuur) ontwerpen, bouwen en het voorbereiden en ondersteunen van de nieuwe ketenwerkprocessen en de IV-ondersteuning daarvan. De programma's omvatten ook de implementatie en bijbehorende veranderaanpak. Een verandertraject valt of staat met draagvlak en de uitvoering met de betrokken klantorganisaties. De slaagkans voor een goede inbedding van dit onderwerp vraagt om inspireren én disciplineren. Disciplineren door het zorgen van het juist, tijdig en volledig faciliteren van de veranderdoelstellingen. Het meenemen van de betrokken organisatieonderdelen van IenW gedurende het gehele traject is essentieel om de gewenste verandering in de organisatie te bestendigen. Verandermanagement en het creëren van bestuurlijk draagvlak is dus cruciaal en daarmee ook een van de belangrijkste focuspunten in deze functie.

Achtergrond opdracht
Voor beide programma's geldt dat een programmamanager is aangesteld. Naast de meer reguliere business van IenE lopen er twee grote en zware IV-programma's: enerzijds de vernieuwing van SAP en de bijbehorende vereenvoudiging van de generieke processen (VGP) anderzijds Horizon dat gericht is op het verwerven, aanbesteden en implementeren van één informatieplatform (CSP) ter vervanging van het bestaande systeem Content Manager (DMS). Beide programma's betreffen een IenW brede opgave, dus inclusief de baten en lasten diensten/agentschappen van IenW.
Besloten is voorlopig de functie van directeur op ad-interim basis in te vullen als programmadirecteur, met name gericht op beide genoemde IV-programma's. De plaatsvervangend directeur IenE richt zich op de interne business van IenE, waaronder een lopende organisatiewijziging. Samen met de MT-leden geeft de programmadirecteur leiding aan de directie.

Eisen

 • Uitsluitend Nederlandstalige cv’s indienen met een max van 5 pagina’s.
 • HBO-of universitair diploma
 • Aantoonbare ervaring met het daadwerkelijk realiseren van werkende ketenwerkprocessen en informatievoorziening (10 jaar)
 • Ruime kennis van en ervaring met de besturing en managen op strategisch en tactisch niveau binnen de context van een (10 jaar) overheidsorganisatie en daaronder ressorterende uitvoeringsorganisaties
 • Ruime ervaring en kennis van omvangrijke digitaliseringstrajecten en het managen van programma's en deelprogramma's gebruik makend van wereldwijde standaarden
 • Aantoonbare ervaring in bestuurlijke en managementrollen in een context van ketensamenwerking dwz zonder doorzettingsmacht en met gezag
 • Wensen

 • Bekend met ontwikkelingen op het terrein van de digitale overheid (Informatie op Orde in het bijzonder) en in staat de taal van IenW te spreken;
 • In staat hetgeen nodig is op korte termijn te koppelen aan een duurzame lange termijn aanpak;
 • Stevige verbinding maken met opdrachtgever, Vertegenwoordigers van de organisatieonderdelen, stuurgroepleden en staande organisatie;
 • Stevige verbinding maken met de lijnorganisaties van de ketenpartners en de business change managers en product-owners als belangrijke contactpunten tussen programma's en lijn;
 • Stimuleren van een cultuur van samenwerking en respect;
 • Relevante vaardigheden: daadkracht, communicatie- en luistervaardigheden, bestuurlijke sensitiviteit, doorzettingsvermogen, samenwerken, resultaatgerichtheid;
 • Beschikt over een sterke persoonlijkheid, en behoudt daarbij het gevoel voor de relatie;
 • Zoekt de samenwerking en is vasthoudend;
 • Is voor zijn collega's een inspirerend voorbeeld;
 • Ervaring met de aansturing van een groot portfolio met verschillende stakeholders.
 • Competenties

 • Onderkent tijdig bestuurlijke afbreukrisico's; anticipeert door middel van voorstellen en interventies;
 • Is transparant naar de opdrachtgever, de interne stuurgroep en laat zien zich bewust te zijn van de politiek-bestuurlijke gevoeligheid;
 • Gestructureerde en planmatige communicatie naar de ketenpartners en de externe stakeholders;
 • Stuurt daadkrachtig en resultaatsgericht op de voortgang van de output en de kwaliteit ervan, binnen de afgesproken tijd en het toegekende budget;
 • Is alert en benut of creëert kansen;
 • Houdt vast aan afspraken en de gekozen visie en strategie;
 • Weet wat nodig is aan mensen, middelen en processen;
 • Stuurt de verwachtingen van derden over het programma en draagt bij aan een juiste beeldvorming;
 • Legt en onderhoudt contacten met relevante personen en organisaties en herkent tijdig belangentegenstellingen en weet deze te overbruggen;

Aanvullende Informatie
Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever. Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst. Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.

De recruiter

Niels Knapen

HeadFirst

Deel deze opdracht

Plaats jouw bieding op Striive

https://login.striive.com/

Voor deze opdracht dien je een bieding te plaatsen op Striive. Striive is het grootste opdrachtenplatform van de Benelux waar jaarlijks meer dan 20.000 opdrachten gepubliceerd worden.

Privacy Preference Center